GDPR – noutăți despre datele personale

 

Stimați clienți,

Începând cu data de 25.05.2018 compania Apa Târnavei Mari se va alinia la standardele europene, așa cum sunt stipulate în Regulamentul 2016/679/UE,  referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație.

Scopul prelucrării datelor personale

Compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual și legal, iar baza acestei prelucrări este constituită din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare și prevederile legale aplicabile. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor, colectării creanţelor legate de acestea, dar și pentru rezolvarea solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa Târnavei Mari.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Apa Târnavei Mari, pentru îndeplinirea obligațiilor și drepturilor care decurg din contractul cu dumneavoastră şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate (clienţii Apa Târnavei Mari) şi băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către compania noastră.

Drepturile dumneavoastră

Conform normativelor europene și Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dumneavoastră beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. În acelați timp, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi rectificarea sau ştergerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în străinătate.

Contact și suport

Pentru a vă exercita aceste drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, înregistrată la operatorul Apa Târnavei Mari. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Începând din 25.05.2018, pentru întrebări și nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, Daniela Lăpădat, la adresa de e-mail: dataprotection@apatarnavei.ro .