Preţuri şi tarife

În data de 15.07.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.321 între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în valoare de totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA).
Odată cu realizarea investițiilor din cadrul proiectului, beneficiarii acestuia și-au asumat și un Plan anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2021 – 2026 (ultimul an de implementare a măsurilor investiționale), rezultat în urma analizei cost – beneficiu, Plan adoptat prin Hotărârea nr.10 / 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaș, având ca suport Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Operatorului, direct implicate în proiect.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  încheiat în data de 06.08.2007, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.16 / 16.11.2020;
 • Prevederile Contractului de finanțare nr. 321 / 15.07.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
 • Decizia ANRSC nr. 194 / 08.12.2023 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, județul Sibiu;

începând cu 01.01.2024 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

ServiciuPreț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă7,99
Canalizare7,17

La preț / tarif se aplică 9%TVA

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

În data de 15.07.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.321 între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în valoare de totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA).
Odată cu realizarea investițiilor din cadrul proiectului, beneficiarii acestuia și-au asumat și un Plan anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2021 – 2026 (ultimul an de implementare a măsurilor investiționale), rezultat în urma analizei cost – beneficiu, Plan adoptat prin Hotărârea nr.10 / 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaș, având ca suport Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Operatorului, direct implicate în proiect.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  încheiat în data de 06.08.2007, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.16 / 16.11.2020;
 • Prevederile Contractului de finanțare nr. 321 / 15.07.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
 • Decizia ANRSC nr. 196 / 18.11.2022 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, județul Sibiu;

începând cu 01.01.2023 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

ServiciuPreț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă6,73
Canalizare6,32

La preț / tarif se aplică 9%TVA .

________________________________________________________________________________________________________


În data de 15.07.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.321 între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în valoare de totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA).
Odată cu realizarea investițiilor din cadrul proiectului, beneficiarii acestuia și-au asumat și un Plan anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2021 – 2026 (ultimul an de implementare a măsurilor investiționale), rezultat în urma analizei cost – beneficiu, Plan adoptat prin Hotărârea nr.10 / 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaș, având ca suport Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Operatorului, direct implicate în proiect.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  încheiat în data de 06.08.2007, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.16 / 16.11.2020;
 • Prevederile Contractului de finanțare nr. 321 / 15.07.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
 • Decizia ANRSC nr. 168 / 09.11.2021 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, județul Sibiu;

începând cu 01.01.2022 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

ServiciuPreț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă5,12
Canalizare5,14

La preț / tarif se aplică 9%TVA .
______________________________________________________________________________________________________________________

În data de 15.07.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.321 între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în valoare de totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA).
Odată cu realizarea investițiilor din cadrul proiectului, beneficiarii acestuia și-au asumat și un Plan anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2021 – 2026 (ultimul an de implementare a măsurilor investiționale), rezultat în urma analizei cost – beneficiu, Plan adoptat prin Hotărârea nr.10 / 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaș, având ca suport Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Operatorului, direct implicate în proiect.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

 • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  încheiat în data de 06.08.2007, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.16 / 16.11.2020;
 • Prevederile Contractului de finanțare nr. 321 / 15.07.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
 • Decizia ANRSC nr. 170 / 09.12.2020 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, județul Sibiu;

începând cu 01.01.2021 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

ServiciuPreț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă4,26
Canalizare4,28

La preț / tarif se aplică 9%TVA .