Echipa de conducere

 

Consiliul de Administraţie al  S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
George-Dan VASSIPreşedintele Consiliului de Administraţie  (CV)
Ioan MUNTEANUAdministrator Executiv și Director General  (CV)
Dorel VLAŞINAdministrator Neexecutiv  (CV)
Carmen-Felicia LAZĂRAdministrator  Neexecutiv  (CV)
Maria VULCANAdministrator Neexecutiv  (CV)

Consiliul de Administraţie al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2020 – 2024 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 6 / 19.06.2020, în baza listei scurte înaintate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară. Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 – 2024 a fost aprobat prin Decizia CA nr. 42 / 14.12.2020.

Echipa de management
Ioan MUNTEANUDirector General
Gabriela FĂGĂRĂŞANDirector Economic
Dalina IFTINCĂManager U.I.P.
Enikő GAŞPARŞef Departament Epurare Apă Uzată
Ioachim MAIERInginer Șef Departament Producție Apă Potabilă
Ioan DEACInginer Șef Departament Operare Rețele

Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. ing. Ioan Munteanu, a fost numit în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 27 / 21.09.2020, la recomandarea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, ca urmare a finalizării concursului de selecţie organizat pentru ocuparea postului, începând cu data de 01.10.2020, până la data de 30.09.2024.

Obiectivul managementului societăţii este obţinerea performanţei operaţionale şi financiare, care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din România, prin promovarea unei imagini favorabile şi îmbunătăţirea constantă a indicatorilor de performanţă.

Strategia de management propusă spre implementare de către Directorul General al Societății este expusă în cadrul Componentei de Management a Planului de Administrare 2020 – 2024, aprobată prin Decizia CA nr. 38 / 27.11.2020. Astfel, Directorul General îşi va concentra eforturile în direcţia atingerii scopurilor organizaţiei într-o manieră eficientă şi efectivă, prin planificarea, organizarea, conducerea şi controlul resurselor, acţionând în direcţia continuării, respectiv îmbunătăţirii obiectivelor de management asumate de către predecesorii săi pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat, cu respectarea viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale Societăţii.

Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor

Politica de remunerare a Directorului General