Informaţii publice

Informatii publice 2024

Proiect Plan selectie – Componenta initiala

Scrisoarea de asteptari – Selectie CA

Anunț – În atenția reprezentanților acționarilor la Societatea Apa Târnavei Mari S.A.

Informatii publice 2023

Hotărârea AGOA nr. 11 / 22.12.2023

Convocator AGOA nr. 9 / 22.12.2023

Hotărârea AGEA nr. 10 / 21.12.2023

Convocator AGEA nr. 8 / 21.12.2023

Hotărârea AGOA nr. 9 / 21.12.2023

Convocator AGOA nr. 7 / 21.12.2023

Hotărârea AGEA nr. 8 / 14.11.2023

Hotărârea AGOA nr. 7 / 14.11.2023

Hotărârea AGOA nr. 6 / 14.11.2023

Hotărârea AGOA nr. 5 / 14.11.2023

Convocator AGEA nr. 6 / 14.11.2023

Convocator AGOA nr. 5 / 14.11.2023

Hotărârea AGEA nr. 4 / 22.05.2023

Hotărârea AGOA nr. 3 / 22.05.2023

Convocator AGEA nr. 4 / 22.05.2023

Convocator AGOA nr. 3 / 22.05.2023

Hotărârea AGEA nr. 2 / 06.03.2023

Hotărârea AGOA nr. 1 / 06.03.2023

Convocator AGEA nr. 2 / 06.03.2023

Convocator AGOA nr. 1 / 06.03.2023

Rapoarte CA

Raport Administratori ATM, semestrul I, 2023

Raport Administratori ATM, 2022

Raport CNR – remunerații CA – DG, 2022

Situații financiare

Situații financiare, semestrul I, 2023

Bilanț ATM, 2022

Note explicative, 2022

Situație flux Trezorerie, 2022

Situație modificări capital propriu, 2022

Raport auditor independent, 2022

Raport privind accesul la inf. de interes public

Raport 2022

Raport anual audit intern

Raport anual audit intern aferent anului 2022

Informatii publice 2022

Hotărârea AGEA nr. 15 / 21.12.2022

Hotărârea AGOA nr. 14 / 21.12.2022

Convocator AGEA nr. 7 / 21.12.2022

Convocator AGOA nr. 6 / 21.12.2022

Hotărârea AGEA nr. 13 / 15.09.2022

Hotărârea AGOA nr. 12 / 15.09.2022

Hotărârea AGOA nr. 11 / 15.09.2022

Convocator AGEA nr. 5 / 15.09.2022

Convocator AGOA nr. 4 / 15.09.2022

Hotărârea AGOA nr. 10 / 16.05.2022

Hotărârea AGOA nr. 9 / 16.05.2022

Hotărârea AGOA nr. 8 / 16.05.2022

Hotărârea AGOA nr. 7 / 16.05.2022

Hotărârea AGOA nr. 6 / 16.05.2022

Hotărârea AGOA nr. 5 / 16.05.2022

Convocator AGOA nr.3 / 16.05.2022

Hotărârea AGEA nr. 4 / 11.03.2022

Hotărârea AGEA nr. 3 / 11.03.2022

Hotărârea AGOA nr. 2 / 11.03.2022

Hotararea AGOA nr. 1 / 11.03.2022

Convocator AGEA nr. 2 / 11.03.2022

Convocator AGOA nr. 1 / 11.03.2022

Rapoarte CA

Raport Administratori ATM, semestrul I, 2022

Raport Administratori ATM, 2021

Raport CNR – remunerații CA – DG, 2021

Situații financiare

Situații financiare, semestrul I, 2022

Bilanț ATM, 2021

Note explicative, 2021

Situație flux Trezorerie, 2021

Situație modificări capital propriu, 2021

Raport auditor independent, 2021

Raport privind accesul la inf. de interes public

Raport 2021

Raport anual audit intern

Raport anual audit intern aferent anului 2021

Informatii publice 2021

Organigrama ATM în vigoare 18.11.2021

Hotărârea AGEA nr. 17 / 26.08.2021

Hotărârea AGEA nr.16 / 26.08.2021

Hotărârea AGEA nr.15 / 26.08.2021

Hotărârea AGOA nr. 14 / 26.08.2021

Hotărârea AGOA nr. 13 / 26.08.2021

Hotărârea AGOA nr. 12 / 26.08.2021

Convocator AGEA nr. 4 / 26.08.2021

Convocator AGOA nr. 3 / 26.08.2021

Hotărârea AGEA nr. 11

Hotărârea AGEA nr. 10

Hotărârea AGEA nr. 9

Hotărârea AGEA nr. 8

Modificare Ordinea de Zi Convocator AGEA nr. 2/21.05.2021
Convocator AGEA nr. 2 / 21.05.2021

Hotărârea AGOA nr. 7

Hotărârea AGOA nr. 6

Hotărârea AGOA nr. 5

Hotărârea AGOA nr. 4

Hotărârea AGOA nr. 3

Hotărârea AGOA nr. 2

Hotărârea AGOA nr. 1

 

Rapoarte CA

Raportul administratorilor  – semestrul I 2021

Raport Administratori ATM, 2020

Raport CNR – remunerații CA – DG, 2020

Situații financiare

Situații financiare, semestrul I 2021

Bilanț ATM, 2020

Note explicative, 2020

Raport auditor independent, 2020

Situație flux trezorerie, 2020

Situație modificări capital propriu, 2020

Raport privind accesul la inf. de interes public

Raport 2020

Informatii publice 2020

Plan de administrare 2020 -2024

Hotărârea AGOA nr.11 / 21.12.2020

Hotărârea AGEA nr.10 / 21.12.2020

Hotărârea AGEA nr. 9 / 21.12.2020

Convocator AGOA nr.10 / 21.12.2020

Convocator AGEA nr. 9 / 21.12.2020

Hotărârea AGEA nr. 8 / 30.09.2020

Hotărârea AGOA nr. 7 / 30.09.2020

Convocator AGEA nr. 8 / 30.09.2020

Convocator AGOA nr. 7 / 30.09.2020

Anunț privind selecția pentru postul de Director General ATM, 02.07.2020
Calendar selecție Director General ATM, 02.07.2020

Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020

Convocator AGOA nr. 6 / 19.06.2020

Hotărârea AGEA nr. 5 / 05.06.2020

Hotărârea AGOA nr. 4 / 05.06.2020

Convocator AGEA nr. 5 / 05.06.2020

Convocator AGOA nr. 4 / 05.06.2020

Hotărârea AGOA nr. 3 / 22.05.2020

Convocator AGOA nr. 3 / 22.05.2020

Anunț privind selecția membrilor Consiliul de Administrație, 24.04.2020
Plan de interviu selecție CA
Calendar desfășurare procedură selecție CA

Hotărârea AGEA nr. 2 / 23.03.2020

Hotărârea AGOA nr. 1 / 23.03.2020

Convocator AGEA nr. 2 / 23.03.2020

Convocator AGOA nr. 1 / 23.03.2020

Raport privind accesul la inf. de interes public

Raport 2019

Raport anual audit intern

Raport anual audit intern aferent anului 2019

Rapoarte CA

Raport administratori ATM, semestrul I – 2020

Raport administratori ATM, 2019

Raport CNR – remunerații CA – DG, 2019

Situații financiare

Situații financiare ATM, semestrul I, 2020

Bilanț ATM, 2019

Note explicative, 2019

Raport auditor independent, 2019

Situație flux trezorerie, 2019

Situație modificări capital propriu, 2019

Informatii publice 2019

Hotărârea AGEA nr. 6 / 20.09.2019

Hotărârea AGOA nr.5 / 20.09.2019

Convocator AGEA nr. 6 / 20.09.2019

Convocator AGOA nr.5 / 20.09.2019

Hotărârea AGEA nr.4 / 24.05.2019

Hotărârea AGOA nr. 3 / 24.05.2019

Convocator AGEA nr.4 / 24.05.2019

Convocator AGOA nr.3 / 24.05.2019

Hotărârea AGEA nr. 2 / 19.04.2019

Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.04.2019

Convocator AGEA nr. 2 / 19.04.2019

Convocator AGOA nr. 1 / 19.04.2019

Raport privind accesul la inf. de interes public

Raport 2018

Raport anual audit intern

Raport anual audit intern aferent anului 2018

Rapoarte CA

Raport Administratori ATM, sem. I, 2019

Raport Administratori ATM, 2018

Raport CNR – remunerații CA -DG, 2018

Situații financiare

Raport economico-financiar, semestrul I, 2019

Bilanț ATM, 2018

Note explicative, 2018

Raport auditor independent, 2018

Situație flux trezorerie, 2018

Situație modificări capital propriu, 2018

Informatii publice 2018

Convocator AGEA nr.8 / 20.12.2018

Convocator AGOA nr. 7 / 20.12.2018

Convocator AGOA nr.5 / 01.10.2018

Convocator AGEA nr.6 / 01.10.2018

Convocator AGOA nr. 5 / 21.09.2018    (reprogramat pentru 01.10.2018)

Convocator AGEA nr. 6 / 21.09.2018    (reprogramat pentru 01.10.2018)     

Organigrama ATM in vigoare 02.05.18

Convocator AGOA nr. 3 / 25.05.2018

Convocator AGEA nr. 4 / 25.05.2018

Convocator AGOA nr. 3 / 07.05.2018  (reprogramat pentru 25.05.2018)

Convocator AGEA nr. 4 / 07.05.2018   (reprogramat pentru 25.05.2018)

Convocator AGOA 19.03.2018

Convocator AGEA 19.03.2018

Raport privind accesul la inf. de interes public

Raport 2017

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1 / 19.03.2018

Hot. AGEA nr. 2 / 19.03.2018

Hot. AGOA nr.3 / 25.05.2018

Hot. AGEA nr. 4 / 25.05.2018

Hot. AGOA nr. 5 / 01.10.2018

Hot. AGEA nr. 6 / 01.10.2018

Hot. AGOA nr.7 / 20.12.2018

Hot. AGEA nr.8 / 20.12.2018

Raport anual audit intern

Raport anual audit intern aferent anului 2017

Rapoarte CA

Rap. Administratori ATM, sem. I, 2018

Rap. Administratori ATM, 2017

Rap. CNR remuneratii CA – DG, 2017

Situații financiare

Raport economico-financiar, semestrul I, 2018

Situații financiare ATM, semestrul I, 2018

Bilant ATM, 2017

Note situatii financiare, 2017

Rap. auditor independent, 2017

Situatie flux trezorerie, 2017

Situatie modificari capital propriu, 2017

Informatii publice 2017

Organigrama ATM in vigoare 01.02.17

Plan de Administrare ATM 2016-2020

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1_06.02.2017

Hot. AGOA nr. 2_28.04.2017

Hot. AGOA nr. 3_26.05.2017

Hot. AGOA nr.4 / 11.09.2017

Hot. AGOA nr.5 / 25.09.2017

Hot. AGOA nr.6 / 25.09.2017

Hot. AGEA nr.7 / 08.12.2017

Hot. AGOA nr.8 / 18.12.2017

Rapoarte CA

Rap. Administratori ATM semestrul I 2017

Rap. Administratori 2016

Rap. anual Comitet Nominalizare Remunerare 2016

Situatii financiare

Raport economico – financiar semestrul I 2017

Situații financiare ATM semestrul I 2017

Bilant ATM 2016

Note explicative situații financiare 2016

Rap. auditor independent 2016

Situație flux trezorerie 2016

Situație modificări capital propriu 2016

Situații financiare ATM semestrul I 2016

Raport economico-financiar semestrul I 2016

Informatii publice 2016

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 6_14.12.2016

Hot. AGOA nr. 5_26.09.2016

Hot. AGOA nr. 1_24.03.2016_Aprobare BVC

Hot. AGOA nr. 2_26.05.2016_Sit. financiare 2015

Hot. AGOA nr. 3_07.06.2016_Numire CA

Hot. AGOA nr. 4_28.07.2016_IP_PA

Raport audit intern 2016

Raport anual audit intern aferent anului 2016

Rapoarte CA

Rap. gestiune CA_2015

Rap. implementare Plan Administrare_2015

Rap. remuneratii CA_AGA_Directori ATM_2015

Situatii financiare

Situatii financiare anuale_ATM_2015

Situatii-financiare_ATM_semestrul-i_2016