Licența

LICENŢĂ S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

Nr. crt.Tip document Emitent
1.Licenţă ( clasa 2) pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 6550/14.11.2023A.N.R.S.C.-Bucureşti