Compania

Despre noi

 

S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. a fost înfiinţată în decembrie 2006, ca operator regional unic de apă şi apă uzată pentru N-E judeţului Sibiu şi funcţionează efectiv din 1 ianuarie 2007. Acţionarii companiei sunt Consiliul Municipal Mediaş (78,18 %), Consiliul Judeţean Sibiu (5,84 %), Consiliul Local Dumbrăveni (8,32 %), Consiliul Local Agnita (7,15 %) şi Consiliul Local Copşa Mică (0,50%). Ne-am propus să acoperim cu servicii de apă şi apă uzată la standarde europene populaţia a 4 oraşe şi 29 de comune membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”[1] .

 

Societatea a preluat iniţial activitatea serviciilor de apă-canal din aglomerările Mediaş, Agnita, Dumbrăveni şi a dezvoltat infrastructura regiunii prin proiectul european POS Mediu  „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”. Treptat, am început să furnizăm servicii de profil în comunele Arpaşu de Jos, Alma, Bîrghiş  Şeica Mare, Marpod, Nocrich, Bruiu.  Vom derula noi investiţii anual şi vom prelua în operare restul localităţilor urbane şi rurale membre A.D.I. „Apa Târnavei Mari”. Ținta noastră este ca, până în 2026, să asigurăm acces egal la servicii de apă și canalizare tuturor locuitorilor din regiunea de operare.

 

 În etapa a II-a de finanţare, corespondentă noului exercițiu financiar al Uniunii Europene 2014-2020,  operatorul  Apa Târnavei Mari va accesa noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din aria sa de delegare. Proiectele vizate vor cuprinde în mod echilibrat atât investiţii pentru modernizarea sistemelor de apă / apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă, cât şi alte investiţii necesare pentru extinderea ariei de operare, pentru noi, fiind prioritare localităţile cu o populaţie între 2.000 şi 10.000 de locuitori echivalenţi.

 

În continuare,

 

Contribuim la respectarea angajamentelor asumate în Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare;

Creştem gradul de acoperire cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% din aria de deservire a Operatorului;

Modernizăm sistemele de apă şi apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă a Operatorului Regional;

Dezvoltăm procesul de regionalizare prin realizarea de investiţii de modernizare a sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile rurale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”. Ca operator unic, contribuim la dezvoltarea regională prin îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare şi preocuparea permanentă pentru protecţia mediului înconjurător.

 

[1] Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înfiinţată în anul 2002, iar în anul 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Din această asociaţie fac parte oraşele: Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, Consiliul Judeţean Sibiu şi alte 29 de comune.