Certificare ISO 9001, 14001, 45001

Preocuparea continuă a managementului de vârf al organizaţiei  S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este performanţa în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prin controlul proceselor în toate etapele producerii şi distribuţiei apei potabile, a colectării şi epurării apelor uzate.

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. şi-a dezvoltat un sistem de management integrat prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor şi identificarea oportunităţilor.

Drept recunoaştere a managementului performant, S.C. Apa Târnavei Mari S.A a fost certificată de către Organismul de Certificare RINA SIMTEX pentru Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu şi SSM  în conformitate cu standardele de referinţă în vigoare:

ISO 9001:2015  F Sisteme de Management al Calităţii
ISO 14001: 2015 F Sisteme de Management de Mediu
ISO 45001: 2018 F Sisteme de  Management al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă

Certificarea Sistemului de Management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001 dovedeşte că sistemul de management al calităţii implementate în organizaţie întruneşte toate cerinţele acestui standard internaţional şi demonstrează angajamentul managementului pentru calitate şi satisfacţia clientului.

Certificarea Sistemului de Management de Mediu conform standardului SR EN ISO 14001 permite organizaţiei să cunoască mai bine procesele din interior şi să-şi minimalizeze efectele negative asupra mediului în special asupra factorilor de mediu (aer, apă , sol etc.)

Certificarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă conform standardului SR ISO 45001 permite organizaţiei să gestioneze propriile riscuri SSM, cu consultarea şi participarea lucrătorilor, prin luarea unor măsuri preventive şi protective eficiente, pentru  îmbunătăţirea performanţei manageriale în ceea ce priveşte Sănătatea şi Securitatea în Muncă.

Click aici pentru a putea vizualiza certificatul Rina Simtex 2022.