Formulare tipizate

Sucursala Mediaș

Nr. crt.Domeniu de aplicare Cod FormularDenumire Formular
1.Achiziţionare apă

Încercări fizico-chimice

F 17 01

PS-02-Ed.2 – F5

Solicitare achiziţionare apă potabilă

Comanda ferma prestari servicii incercari Laborator Central

2.ContorizareF 09 02 06Solicitare de contorizare a apei
F 09 02 07Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 04 02Solicitare de înregistrare contor în evidenţă ATM
F 09 04 08Solicitare de sigilare contoare/repartitoare de consum
F 09 04 10Solicitare de sistare furnizare servicii de apă- canal/ facturarare consum minimal
F 09 04 12Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
3.FacturareF 09 01 13Solicitare încheiere contract de furnizare / prestare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
F 09 05 02Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 05 03Solicitare de modificare a adresei ptr.distribuirea facturii
F 09 05 05Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii persoane fizice care locuiesc în imobile de tip condominium
F 09 05 14Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 05 16Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 05 17Formular plată în avans servicii vidanjare
F 09 05 19Formular plată în avans serviciu transport apă
F 09 05 20Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare
F 09 05 21

F 09 01  11

F 09 01 14

Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă

Declarație pe propria răspundere în calitate de proprietar

Declarație pe propria răspundere în calitate de detentor precar

4.Reclamaţii şi SesizăriF 09 03 01Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 03 02Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 03 03Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 02 13Sesizare contor defect
F 09 03 04Sesizare privind apa furnizată
5.Separarea măsurării consumului de apăF 09 10 01Solicitare de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament
F 09 01Cerere de agreere a agenţilor economici pentru proiectarea / execuţia instalaţiilor de apă privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
F 09 03Cerere de aprobare soluţie tehnică pentru obţinerea temei de proiect privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament ptr. imobilele tip condominium
F 09 05Cerere de avizare proiect privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
 F 22 03 01Cerere de recepţie privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
6.VidanjareF 09 01 07Solicitare încheiere contract prestări servicii (vidanjare)
F 22 02 01Solicitare de vidanjare/ deblocare

Sucursala Agnita

Nr.

crt .

Domeniu de aplicare Cod

 Formular

Denumire Formular
1.ContorizareF 09 08 02Solicitare de contorizare a apei
F 09 08 05Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 08 15Solicitare de înregistrare contor în evidenţă S.C. Apa Târnavei Mari S. A – Sucursala Agnita
F 09 08 04Solicitare de sigilare contoare/  repartitoare de consum
F 09 08 06Solicitare de sistare furnizare servicii de apă-canal / facturare consum minimal
F 09 08 07Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
2.Reclamaţii şi SesizăriF 09 08 14Sesizare contor defect
F 09 08 08Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 08 09Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 08 10Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 08 11Sesizare privind apa furnizată
3FacturareF 09 01 13Solicitare încheiere contract de furnizare / prestare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
F 09 08 13Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 08 03Solicitare de modificare a adresei pentru distribuirea facturii
F 09 09 10Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 09 13Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare  Sucursala Agnita
F 09 09 16Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii pers. fizice care locuiesc în imobile de tip condominiu
F 09 09 18Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 09 19 

F 09 09 11

F 09 09 23

Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă – Sucursala Agnita

Declarație pe proprie răspundere în calitate de proprietar

Declarație pe propria răspundere în calitate de detentor precar

Sucursala Dumbrăveni

Nr. crt.Domeniu de aplicare Cod FormularDenumire Formular
1.ContorizareF 09 06 01Solicitare de contorizare a apei
F 09 06 02Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 06 15Solicitare de înregistrare contor în evidenţă S.C. Apa Târnavei Mari S. A – Sucursala Dumbrăveni
F 09 06 03Solicitare de sigilare contoare/  repartitoare de consum
F 09 06 07Solicitare de sistare furnizare servicii de apă-canal / facturare consum minimal
F 09 06 04Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
2.Reclamaţii şi SesizăriF 09 06 16Sesizare contor defect
F 09 06 05Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 06 17Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 06 18Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 06 06Sesizare privind apa furnizată
3FacturareF 09 01 13Solicitare încheiere contract de furnizare / prestare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
F 09 06 19Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 06 08Solicitare de modificare a adresei pentru distribuirea facturii
F 09 06 14Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 06 12Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare  Sucursala Dumbrăveni
F 09 06 20Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii pers. fizice care locuiesc în imobile de tip condominiu
F 09 06 22Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 06        23

F 09 06 24

F 09 06 25

Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă – Sucursala Dumbăveni

Declarație pe propria răspundere în calitate de proprietar

Declarație pe propria răspundere în calitate de detentor precar