Contestaţii şi noi contracte la apă

Societatea „Apa Târnavei Mari” doreste sa mentina cetatenii informati cu privire la stadiul în care se afla proiectul de „Extindere si reabilitare a sistemelor de apa si apa uzata în regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu”.
În ultima perioada au avut loc noi deschideri de oferte pentru statia de tratare si pentru reabilitarea retelei de apa si apa uzata din municipiul Medias.

„Pâna în prezent s-au  încheiat 3 contracte privind asistenta tehnica, pentru care s-au emis Ordinele de începere.
Pentru atribuirea contractului de reabilitare a statiei de tratare Medias, au fost depuse 2 oferte, de catre asocieri de 2, respectiv 4 operatori economici. Acesta se afla în stadiul de evaluare a ofertelor depuse, procesul de verificare a modului de îndeplinire a cerintelor de calificare fiind finalizat. Va urma o perioada de câteva zile pentru stabilirea conformitatii tehnico-financiare a ofertelor” a declarat Vasile Dinca manager de proiect din cadul societatii S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Cu privire la contestatiile depuse în ceea ce priveste contractul de lucrari pentru reabilitarea statiei de epurare Medias, a afirmat ca „au fost înaintate 3 licitatii catre CNSC, dar dupa o perioada de analiza de 40 de zile, acestea au fost respinse. Urmeaza o perioada de 10 zile de asteptare, timp în care contestatarii se pot adresa instantei cu plângere pentru o eventuala modificare a deciziei CNSC, în caz contrar se va semna contractul în cauza.
Momentan se afla în derulare procesul de pregatire a ofertelor pentru atribuirea contractului de reabilitare a retelelor de apa si canalizare din Medias. Sedinta de deschidere si depunere a ofertelor este stabilita pentru data de 05 noiembrie 2009.
Tot în stadiul de finalizare se afla si documentatiile de atribuire  pentru alte 3 contracte de lucrari, care se vor derula în Agnita si Dumbraveni. În acelasi timp se vor efectua si demersurile necesare pentru obtinerea avizelor stabilite prin certificatele de urbanism, urmând ca dupa obtinerea acestora, sa se initieze procedurile de atribuire a contractelor”, a declarat Vasile Dinca.

Medias, 15 octombrie 2009
Carina Man, specialist relatii publice