COMUNICAT DE PRESĂ – S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Soluție digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord – Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.”, 20.10.2023

În data de 11.08.2023, Operatorul Regional Apa Târnavei Mari și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat Contractul de Finanțare nr. 2303/11.08.2023 pentru proiectul „Soluție digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord – Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.”, cod SMIS 2014+158343. Proiectul este finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM).
Valoarea totală a Proiectului este de 11.268.241,84 RON (inclusiv TVA).
Finanțarea Proiectului este asigurată prin finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în valoare de  7.565.819,52 RON.

Conform Contractului de Finanțare, Proiectul va fi implementat până la data de 31.12.2023.

Proiectului vizează implementarea de măsuri necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată, care vor permite accelerarea deciziilor pentru îmbunătățirea calității serviciului prestat. Investițiile prevăzute vor crește gradul de contorizare inteligentă la nivelul companiei Apa Târnavei Mari, vizând în mod principal creșterea gradului de contorizare inteligentă la nivelul a 11 UAT-uri din aria de operare, integrarea acestora într-o soluție centralizată de tip MDM și digitalizarea procesului de distribuție și furnizare a apei potabile.
Vezi Comunicatul de presă