Obiective strategice

Eficienţa economică

 • Optimizarea permanentă a costurilor de productie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
 • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei.

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor

 • Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului din judeţul Sibiu în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;
 • Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
 • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;
 • Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

 • Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul standardelor europene;
 • Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă;
 • Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural.

Competenţa profesională

 • Să sporească eficienţa generală a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;
 • Instruirea permanentă a personalului, prin creşterea gradului de profesionalism;
 • Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.

Grija pentru mediu

 • Gestionarea raţională a resurselor naturale;
 • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 • Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
 • Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

Grija pentru sănătatea populaţiei

 • Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor de tratare şi monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.

image025