Angajăm Inginer – în cadrul Sucursalei Agnita – Operare Rețele, 11.09.2023

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. angajează   Inginer    în cadrul  Sucursalei Agnita – Operare Rețele

Cerințele  postului:
Studii superioare de lungă durată în domeniul ingineriei de profil sau conexă: instalații, construcții, mecanic
– Experienţă de specialitate minim 2 ani
– Competențe informatice (Microsoft Office)
– Persoană dinamică, cu inițiativă, care să dovedească  responsabilitate, seriozitate si implicare
– Permis de conducere categoria B

Responsabilități principale:

  • Organizează, coordonează și verifică activitatea echipei specializate pentru reţele de apă, reţele  de canalizare, staţii de pompare apă potabilă şi rezervoare, staţii de pompare apă uzată, în vederea menţinerii la parametrii optimi de funcționare a sistemului de distribuţie a apei potabile precum şi colectarea şi transportul apelor uzate.
  • Planifică și coordonează stadiul lucrărilor în execuţie, propune soluții constructive, urmărește modul de execuție a lucrărilor în vederea rezolvării reclamaţiilor şi sesizărilor care apar în sfera sa de activitate;
  • Urmăreşte consumul şi aprovizionarea la timp cu materialele necesare
  • Întocmește și/sau verifică atașamente, situații de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale si orice altă documentație cu caracter tehnic;
    Vezi Anunțul de angajare